Тестване и контрол на качеството

Качествени тестове на изработката и тестове за надеждност

High technology precision video measuring machine with visual camera sensitive probe sensor during product inspection dimension shape appearance etc. for quality control of manufacturing process
Measuring microscope with monitor to control parts in manufacturing
Industrial measuring device with monitor
Calorimeter is measuring that can be used to determine the heat of reaction of a liquid or solid fuel sample.
The machine operator measure the dimension of brass shaft by Vernier caliper. The quality control process of hi-precision parts manufacturing process.

Качествен контрол на произведените детайли и машини.

Всеки продукт, произведен в Милара Инетрнешънъл преминава през няколко етапа на контрол, преди да достигне клиента. Отделът за технологичен контрол е оборудван с модерна измервателна техника, която следи за изпълнение на технологичните и качествени показатели на готовата продукция. Ние се доверяваме на персонала в ОТК. Зад всеки продукт, произведен от Милара Интернешънъл, стои отчет за качеството, придобит след множество проверки по точно определени показатели.

High technology precision video measuring machine with visual camera sensitive probe sensor during product inspection dimension shape appearance etc. for quality control of manufacturing process
Measuring microscope with monitor to control parts in manufacturing
Industrial measuring device with monitor
Calorimeter is measuring that can be used to determine the heat of reaction of a liquid or solid fuel sample.
The machine operator measure the dimension of brass shaft by Vernier caliper. The quality control process of hi-precision parts manufacturing process.

Качеството за нас е без компромиси – всички машини, произведени от Милара Интернешънъл, преминават 72-часови тестове и други специфични процедури, за да сме сигурни, че качеството им покрива изискванията за всеки наш продукт. Тестовете се провеждат в специално обособена зона, разположена на площ от 955 кв.м. Оборудвани с необходимите инструменти и станции, нашите специалисти са разработили софтуер за цялостно тестване, като всички данни се съхраняват и изследват, за усъвършенстване на производството.

В Милара Интернешънъл ООД са изградени и успешно функционират интегрирани системи:
ISO 9001:2015 – Система за управление на качеството (СУК)
ISO 14001: 2015 – Система за управление на околната среда
ISO 45001:2018 – Система за управление на здравето и безопасността при работа.

 

 

Не се колебайте да ни потърсите!

офис Пловдив - Адрес

ул. Георги Трингов 3, 4003 Пловдив, България

офис София - Адрес

сграда Инкубатор в Тех Парк, бул. „Цариградско шосе“ 111, 1784 София, България

Телефон

+359 32 234 100

Email

sales.bg@milaraint.com

Контакти