Обучение по Първа Долекарска Помощ в Милара

През изминалите няколко седмици в Милара се проведоха обучения за Първа Долекарска Помощ от представители на БЧК.

По време на обученията бяха представени животоспасяващи практики и изграждане на практически навици и умения за действие при различни ситуации. Използваха се се интерактивни форми при които обучаемите действат в условия близки до реалните и решават практически казуси.

Милара дава приоритет на благосъстоянието на своите служители като крайъгълен камък на своята корпоративна култура. Осъзнавайки, че здравите, мотивирани служители са от съществено значение за успеха, компанията предприема проактивни мерки, за да гарантира физическото и психическо здраве на своя персонал.

ГАЛЕРИЯ