МИЛАРА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ

КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Making a Difference Together

Какво е Корпоративна Социална Отговорност (КСО)?

Корпоративната социална отговорност е неразделна част от организационната стратегия на социално ангажираните предприятия, които доброволно решават да осъществяват своята дейност по етичен начин, с грижа към служителите, непривилегированите социални групи, околната среда и всички останали заинтересовани страни.

Нашите направления в КСО