Новини - С помощта на Милара бе открита нова лаборатория във ВТУ “Тодор Каблешков”

На 7 октомври 2021г. във Висшето Транспортно училище “Тодор Каблешков” бе открита нова лаборатория “3DEXPERIENCE – Инженерите на бъдещето” към катедра „Транспортна техника“.

Лабораторията е изградена с помощта на партньори от бизнеса – Хайкад Инфотех, Милара Интернешънъл и Дасо Системс. Техни представители присъстваха на церемонията по прерязването на лентата и поздравиха ръководството на университета за проявената активност и желание да осигуряват на студентите възможност да се запознаят с най-съвременните технологии в областта на автомобилната промишленост.

Обучителната лаборатория разполага с най-съвременен софтуер за 3D проектиране, симулации и управление на технически проекти на “Дасо Системс”, а обучителните програми са създадени на база най-добрите световни практики и адаптирани за нуждите на българската индустрия. Студентите ще се обучават в разработката на детайли, възли и системи, типични за автомобилната промишленост, като ще обхващат целия развоен процес – от  създаване на концепция до цялостно проектиране на изделието.

Ректорът проф. Даниела Тодорова подписа договор за сътрудничество с г-жа Спасена Генчева, управител на Хайкад Инфотех и с г-н Красимир Петков, управител на Милара Интернешънъл, с което партньорите заявиха готовността си да продължат да  си взаимодействат в областта на учебната и научно-изследователската дейност на университета и да си сътрудничат в организирането и провеждането на практически и теоретично обучения.