Новини - Милара беше посетена от Американския посланик в България

Милара бе посетена от Американския посланик в България

Милара имаше честта да приеме посланик Мустафа в офиса ни в град Пловдив. Имахме удоволствието да представим модерната роботика на Милара и високотехнологичната производствена база.

Милара имаше честта да приеме посланик Мустафа в офиса ни в град Пловдив. Имахме удоволствието да представим модерната роботика на Милара и високотехнологичната производствена база.