Новини - Съобщение от Милара Интернешънъл

ОБЯВА

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ
"МИЛАРА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ООД, ПЛОВДИВ


СЪОБЩАВА

НА ЗАСЕГНАТОТО НАСЕЛЕНИЕ, ЧЕ ИМА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА: "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕДИН ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МАШИНИ ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ПРОМИШЛЕНОСТ В ГРАД ПЛОВДИВ, ПРИ "МИЛАРА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ООД, ПЛОВДИВ".

Цялото съобщение може да прочетете тук.