Новини - Съобщение от Милара Интернешънъл

Обява

до заинтересованите лица и общественост

"Милара Интернешънъл" ООД, Пловдив

Съобщава

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: "Изпълнение на един тръбен кладенец за нуждите на Предприятие за производство на машини за електронната промишленост в град Пловдив, при "Милара Интернешънъл" ООД, Пловдив".

Целия документ можете да видите тук.