Новини - Световен ден за безопастност на труда 2017

На 28 април 2017 г., по случай "Световният ден за безопасност на труда", както и заради класирането на фирмата на трето място в организирания от Фондация "Център за безопасност и здраве при работа" конкурс за добри практики, Милара Интернешънъл ООД организира "Ден на Отворените Врати" за специалистите от клуб БЗР - Пловдив.

На събието присъстваха г-н Атанас Чернаев – Директор Областна Инспекция по труда Пловдив, г-жа Добрина Проданова – Председател на Търговско Промишлената Камара в Пловдив, г-жа Розалия Джинева – директор на ТП на НОИ Пловдив, г-жа Невена Каймакамова – Н-к отдел Безопасен труд и контролна дейност, г-н Тодор Конарски – Н-к отдел в ТП на НОИ, г-н Александър Загоров – КТ ПОДКРЕПА София, Боян Бойкински – КНСБ Пловдив, г-н Владимир Глухов – председател на фондация ЦБЗР и г-жа Блага Карова – председател на Клуб по БЗР.

С приветствие за "Добре дошли" и представяне на фирмата, нейният собственик - г-н Петков запозна гостите с дейността и бъдещите планове за развитие на Милара Интернешънъл. Разказа за добрите, знаещи и можещи български специалисти, работещи във фирмата, за работата с Техническия университет и бъдещите инженери-роботици, за работата с ПГЕЕ – Пловдив и бъдещите техници. Запозна гостите с направените инвестиции във връзка с безопасността при работа и закупуването на оборудване от висок клас на защита.

Кратко приветствие към всички присъстващи отправиха г-н Чернаев - Директор на ОИТ и г-н Глухов - Председател на фондация ЦБЗР. Всички присъстващи бяха поканени да се запознаят с работните помещения. Бяха демонстрирани различни роботизирани системи.