Кариери - Машинен инженер - Конструктор

Основна дейност на „Милара Интернешънъл" ООД е разработването, производството и сервизното обслужване на промишлени манипулатори /роботи/ за полупроводниковата индустрия, фотолитографски машини, изработка на детайли от алуминий, стомана и различни технически пластмаси с висока степен на прецизност.
От 2019 г. „Милара Интернешънъл“ ООД произвежда товарни електроавтомобили до 500 кг. товароносимост за доставки в градски условия.

Понастоящем инженерният отдел на нашата високо технологична компания има отворена позиция за инженер по проектиране. Отговорностите включват, но не се ограничават до проектиране, проучване, прототипиране, инженерна документация и предложения за подобрения на процесите.

Успешният кандидат ще докладва директно на водещия дизайнер и ще си сътрудничи с екипи за проектиране / закупуване и пазаруване / и сглобяване. Това е отлична възможност за работа в приятелска работна среда с екип, отдаден и запален по майсторството и иновациите.

Машинен инженер - Конструктор

Задължения:
- Изработване на дизайни с помощта на CAD софтуер и изготвяне на монтажна документация, механични чертежи и спецификации за производство;
- Модифицира съществуващи дизайни, за да коригира проблемите с монтаж, експлоатацията и производството;
- Консултира се с производствените екипи по време на производството на продукти, като ги съветва относно спецификациите на дизайна и предоставя физическа помощ, когато е необходимо;
- Среща се с доставчици, клиенти и заинтересовани страни по проекта;
- Присъства на седмични срещи на екипите, за да предоставя доклади за напредъка, да получава актуализации за напредъка на колегите, да се запознава с планирате стъпки за следващата седмица и да се информира за планираните нови изделия;

Изисквания за заемане на длъжност:
- Бакалавърска степен по индустриален дизайн, машиностроене или свързана област;
- Oпит в механичното проектиране;
- Задълбочени познания за софтуера SolidWorks 3D CAD;
- Безупречно внимание към детайла;
- Изследователски ум, склонен към разработване на практически решения на реални проблеми;
- Добри писмени и устни комуникативни умения;
- Организираност и инициативност;
- Добри познания по работа с Microsoft Office;
- Отборен играч със способност да работи сам при нужда;

Предимства:
- Опит като конструктор на машини в производствена компания;
- Опит в проектиране на машини в полупроводниковата индустрия, работещи в чисти стаи;
- Знания в областта на машинните директиви и международните стандарти по безопасност;
- Възможност за работа в млад и динамичен екип;
- Отлична работна среда;
- Работа на трудов договор;
- Дългосрочна реализация;

Ако отговаряте на посочените изисквания и имате желание да станете част от екипа ни, може да кандидатствате, като изпратите актуална автобиография и снимка, като последвате този линк.

Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Контакт ще установим само с одобрените кандидати.

Работим при пълна конфиденциалност, съгласно разпоредбите на ЗЗЛД!